3 პლა­ნე­ტა­ზე სი­ცოცხ­ლის არ­სე­ბო­ბას ვა­რა­უ­დო­ბენ
font-large font-small
3 პლა­ნე­ტა­ზე სი­ცოცხ­ლის არ­სე­ბო­ბას ვა­რა­უ­დო­ბენ
დღეს კა­ცობ­რი­ო­ბა უნი­კა­ლურ ეპო­ქა­ში ცხოვ­რობს.
მეც­ნი­ე­რე­ბი და სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის წყა­ლო­ბით, თით­ქ­მის ყო­ველ­თ­ვი­უ­რად ახალ-ახა­ლი აღ­მო­ჩე­ნე­ბით გვა­ნე­ბივ­რე­ბენ. პროგ­რეს­მა გან­ვი­თა­რე­ბის არ­ნა­ხულ დო­ნეს მი­აღ­წია. ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას­თან ერ­თად, ადა­მი­ა­ნი ახალს და სა­ინ­ტე­რე­სოს დე­და­მი­წის საზღ­ვ­რებს გა­რე­თაც ეძებს. ყო­ველ­დღი­უ­რად ასო­ბით მეც­ნი­ე­რის მზე­რა და ათო­ბით ტე­ლეს­კო­პი შო­რე­უ­ლი კოს­მო­სის­კე­ნაა მიპყ­რო­ბი­ლი.

ვარ­ს­კ­ვ­ლავ­თ­შო­რის უკი­დე­გა­ნო სივ­რ­ცე­ში ადა­მი­ა­ნი რთულ და ერ­თობ სა­ინ­ტე­რე­სო კითხ­ვებ­ზე ცდი­ლობს პა­სუ­ხის პოვ­ნას. ეძებს დე­და­მი­წის მსგავს პლა­ნე­ტებს და სი­ცოცხ­ლის გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბულ ფორ­მებს.
2017 წლის 22 თე­ბერ­ვალს, ამე­რი­კულ­მა კოს­მო­სურ­მა სა­ა­გენ­ტო NASA-მ სა­გან­გე­ბო პრეს­კონ­ფე­რენ­ცია გა­მარ­თა. მეც­ნი­ე­რე­ბის გან­ცხა­დე­ბით, ას­ტ­რო­ნო­მე­ბი ახ­ლად აღ­მო­ჩე­ნილ მზის სის­ტე­მის პლა­ნე­ტებ­ზე სი­ცოცხ­ლის არ­სე­ბო­ბას ვა­რა­უ­დო­ბენ.
მზის სის­ტე­მა სა­ხელ­წო­დე­ბით TRAPPIST-1 მერ­წყუ­ლის თა­ნა­ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვედ­ში მდე­ბა­რე­ობს. ამ კონ­კ­რე­ტულ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ტერ­მი­ნი `მზის სის­ტე­მა~ ცო­ტა ხმა­მა­ღა­ლი ნათ­ქ­ვა­მია. TRAPPIST-1-ის ცენ­ტ­რ­ში წი­თე­ლი კაშ­კა­შა ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვი მდე­ბა­რე­ობს, რომ­ლის გარ­შე­მო შვი­დი ეგ­ზოპ­ლა­ნე­ტა ბრუ­ნავს. ეგ­ზოპ­ლა­ნე­ტას _ ჩვე­ნი მზის სის­ტე­მის ფარ­გ­ლებს გა­რეთ მდე­ბა­რე პლა­ნე­ტას უწო­დე­ბენ, რომ­ლე­ბიც ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვის და არა _ მზის გარ­შე­მო ბრუ­ნა­ვენ.

ეგ­ზოპ­ლა­ნე­ტე­ბის ინ­ტენ­სი­უ­რი შეს­წავ­ლა 1990-იანი წლე­ბი­დან და­იწყო. ჩვე­ნი მზის სის­ტე­მის ფარ­გ­ლებს გა­რეთ პირ­ვე­ლი პლა­ნე­ტა 1995 წელს აღ­მო­ა­ჩი­ნეს. 2009 წლი­დან მა­თი შეს­წავ­ლა კოს­მო­სუ­რი ტე­ლეს­კო­პით _ `კეპ­ლე­რით~ და­იწყეს. 2017 წლის თე­ბერ­ვ­ლის მდგო­მა­რე­ო­ბით და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლია 2 688 საპ­ლა­ნე­ტო სის­ტე­მა­ში მდე­ბა­რე 3 579 ეგ­ზოპ­ლა­ნე­ტის აღ­მო­ჩე­ნა. თა­ნა­მედ­რო­ვე ას­ტ­რო­ნო­მი­ის მთა­ვა­რი ამო­ცა­ნაა _ ამ ეგ­ზოპ­ლა­ნე­ტებ­ში ჩვე­ნი დე­და­მი­წის მსგავ­სი ობი­ექ­ტის აღ­მო­ჩე­ნა.
ამის­თ­ვის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი სხვა­დას­ხ­ვა მე­თოდს მი­მარ­თა­ვენ. ყვე­ლა­ზე გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი _ ტრან­ზი­ტუ­ლი მე­თო­დია. მი­სი არ­სი ცი­უ­რი სხე­უ­ლის კაშ­კა­შა ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვის ფონ­ზე აღ­მო­ჩე­ნა­ში მდგო­მა­რე­ობს.
TRAPPIST-1 2016 წელს ბელ­გი­ის ლი­ე­ჟის უნი­ვერ­სის­ტე­ტის თა­ნამ­შ­რო­მელ­მა, მი­შელ ჟი­ონ­მა სწო­რედ ამ მე­თო­დით აღ­მო­ა­ჩი­ნა. ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვის ფონ­ზე (ის იუპი­ტერ­ზე მხო­ლოდ 11%-ით დი­დი­ა) მეც­ნი­ერ­მა სა­მი პლა­ნე­ტა და­ა­ფიქ­სი­რა. სა­ხელ­წო­დე­ბა აღ­მო­ჩე­ნამ ტე­ლეს­კო­პის _ TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Te­les­co­pe) პა­ტივ­სა­ცე­მად მი­ი­ღო. ას­ტ­რო­ნო­მებ­მა დაკ­ვირ­ვე­ბა გა­ნაგ­რ­ძეს და მა­ლე­ვე კი­დევ 4 პლა­ნე­ტა აღ­მო­ა­ჩი­ნეს.
პლა­ნე­ტებს სა­ხე­ლე­ბი ინ­გ­ლი­სუ­რი ან­ბა­ნის ასო­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით მი­ა­ნი­ჭეს _TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1c, TRAPPIST-1d, TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1g, TRAPPIST-1h
სხვა­დას­ხ­ვა მე­თო­დის გა­მო­ყე­ნე­ბით, ას­ტ­რო­ნო­მებ­მა შვი­დი­ვე პლა­ნე­ტის ბრუნ­ვის სიხ­ში­რე და ორ­ბი­ტე­ბი გან­საზღ­ვ­რეს. ასე­ვე დად­გინ­და მა­თი ზო­მე­ბი და წო­ნა. მა­გა­ლი­თად, ხუ­თი პლა­ნე­ტა (ბ, ც, ე, ფ და გ) ზო­მით თით­ქ­მის ჩვენ პლა­ნე­ტას შე­ე­სა­ბა­მე­ბა. და­ნარ­ჩე­ნი ორი (დ და ჰ) დე­და­მი­წა­ზე პა­ტა­რე­ბი და ამავ­დ­რო­უ­ლად, მარ­ს­ზე დი­დე­ბი არი­ან.
პლა­ნე­ტე­ბის ქი­მი­უ­რი შე­მად­გენ­ლო­ბის დად­გე­ნის­თ­ვის, ას­ტ­რო­ნო­მე­ბი მძლავ­რი ორ­ბი­ტუ­ლი ტე­ლეს­კო­პე­ბის Hubble-is da Ja­mes Webb-is (ამ უკა­ნას­კ­ნელს კოს­მოს­ში მო­მა­ვალ წელს გა­უშ­ვე­ბენ) გა­მო­ყე­ნე­ბას აპი­რე­ბენ.
ამ ეტაპ­ზე ბევ­რი გა­რე­მო­ე­ბის შე­სა­ხებ ას­ტ­რო­ნო­მე­ბი მხო­ლოდ ვა­რა­უ­დით სა­უბ­რო­ბენ. თუმ­ცა, მა­თი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, TRAPPIST-1-ის სის­ტე­მა­ში არ­სე­ბუ­ლი 7 პლა­ნე­ტი­დან 3-ზე (ე, ფ და გ) შე­საძ­ლე­ბე­ლია სი­ცოცხ­ლის­თ­ვის ხელ­საყ­რე­ლი პი­რო­ბე­ბი არ­სე­ბობ­დეს.
მთა­ვა­რი სირ­თუ­ლე, რაც ახ­ლად აღ­მო­ჩე­ნი­ლი პლა­ნე­ტუ­რი სის­ტე­მის დე­ტა­ლურ შეს­წავ­ლას არ­თუ­ლებს, მან­ძი­ლია. TRAPPIST-1 და მი­სი ეგ­ზოპ­ლა­ნე­ტე­ბი დე­და­მი­წი­დან თით­ქ­მის 40 სი­ნათ­ლის წლით არი­ან და­შო­რე­ბულ­ნი. ამ სი­დი­დის უფ­რო მარ­ტი­ვად აღ­საქ­მე­ლად გეტყ­ვით, რომ ეს დის­ტან­ცია 378 432 000 000 000 კი­ლო­მეტ­რის ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტუ­რია.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
14 აპრილს გამთენიისას საერთაშორისო კოალიციამ, რომლის შემადგენლობაშიც აშშ, საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი შედის, სირიაში გარკვეულ ობიექტებზე დარტყმა მიიტანეს.

25 მარტი მეორეკლასელი დარინასთვის ერთ-ერთი ლამაზი დღე უნდა ყოფილიყო, რომელსაც მეგობრის დაბადების დღეზე გასართობ ცენტრში გაატარებდა, თუმცა ყველაფერი ტრაგედიით დასრულდა... სავაჭრო-გასართობ ცენტრში მოულოდნელად ხანძარი გაჩნდა, შედეგად უამრავი ადამიანი დაიღუპა და მძიმედ დაშავდა.

"ვიწვით, შესაძლოა, ეს დასასრულია, მშვიდობით", - ეს არის უკანასკნელი მესიჯი 13 წლის მაშასგან, რომელიც საგაზაფხულო არდადეგების დაწყებას მეგობრებთან ერთად კინოთეატრში აღნიშნავდა, ალბათ იყო ბევრი ხალისი, მოზარდების მხიარული შეძახილები, ერთად ყოფნის სიხარული, მაგრამ...
კემეროვოში, სავაჭრო ცენტრში მომხდარი ხანძრის შედეგად გარდაცვლილთა შორის ქართული გვარის მასწავლებელი ტატიანა დარსალიაა.
რუსეთში, კემეროვოში სავაჭრო-გასართობ ცენტრში ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 64 ადამიანამდე გაიზარდა. ამის შესახებ საგანგებო სიტუაციების მინისტრმა ვლადიმერ პუჩკოვმა განაცხადა.
პრინცი ჰარის და ამერიკელი მსახიობის მეგან მარკლის ქორწილის მოსაწვევი 600 იღბლიან სტუმარს გაუგზავნეს
დღევანდელ ეპოქაში ადამიანები მეტისმეტად შეეგუვნენ ვალებს, კრედიტებს, განვადებებს და პრაქტიკულად ყველაფრისთვის იღებენ კრედიტს: სახლის საყიდლად, მანქანის, ბიტკოინების, ოპერაციის გასაკეთებლად... ქორწილის კრედიტით გადახდაც არაა ახალი და უცნაური. თუმცა ზოგიერთები უკიდურეს ნაბიჯებსაც დგამენ.
სასიკვდილო ნივთიერება, რომლითაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკი მოწამლეს, სავარაუდოდ, სწორედ მისი ქალიშვილის - იულიას ჩანთაში ინახებოდა.
შუ­შის პი­რა­მი­და უკ­ვე უც­ვ­ლელ ატ­რი­ბუ­ტად იქ­ცა ის­ტო­რი­უ­ლი ნა­წი­ლის­თ­ვის

ტერეზა მეის თქმით, ისლამური ექსტრემიზმის ბოროტი იდეოლოგია ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამარცხდეს.

კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
გამოკითხვა
გქონიათ თუ არა იმედგაცრუება სიყვარულში?
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.